KALİTE POLİTİKAMIZ

Doğanlar Tarım ailesi olarak tüm işletme süreçlerinde;

Çalışanlarımızın etkin katılımı ile Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Bunun için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı ve güvence altına almayı,

Gelişmiş üretim metotları ve teknolojileri kullanarak,

Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı,

Kuruluşumuzun iç ve dış hususları bağlamında risk ve fırsatları analiz ederek hizmet vermeyi,

Hizmetlerimizde Yasal mevzuat ve gereklilikler ile müşterilerimizin uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi,

Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetleri planlamayı, çevreyi koruma amaçlarını belirlemeyi ve takip etmeyi,

Bununla birlikte tüm çalışanlarımızın Çevreyi koruma ve İş güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamayı, taahhüt ediyoruz.


Sertifikalarımız

TSE Belgesi